top of page

Co je to superkompenzace a jak s ní pracovat?

Aktualizováno: 28. 3. 2022

OBSAH


Každý už určitě slyšel slovní spojení superkompenzační křivka nebo také cyklus. Skrývá se v něm více vědy, než je na první pohled zjevné. Zjednodušíme si v následujícím textu nekolika řádků celou teorii a podpoříme si to názornou grafikou. Omlouvám se odborné veřejnosti za bagatelizaci tak komplexního procesu, jakým superkompenzace bezesporu je.CO TO JE?

Z hlediska biochemických procesů v těle je to reakce organismu na předchozí silný stimul, který si tělo vyložilo jako impulz ke zlepšení. Stav následující po náročném tréninku se tělo snaží kompenzovat natolik, aby příště stejné zatížení zvládlo lépe.


Z hlediska plánování tréninků je superkompenzace chvíle, kdy byste měli zařadit do tréninku náročný trénink. Organismus je na něj nejlépe připravený a s dobře promyšlenou intenzitou zatížení a odpovídající následnou regenerací dojde k nárůstu adaptační kapacity = zlepšíte se!


Superkompenzace je tedy chvíle, kdy je Vaše tělo připraveno podat maximální výkon bez velkého rizika přetrénování.


JAK ZJISTÍM, KDY SE NACHÁZÍM V SUPERKOMPENZACI?

Dříve se superkompenzace (dále SK) počítala všelijak. Zkušení trenéři měli připraveny tréninkové postupy, které historicky u trénovaných jedinců vedli ke zlepšení. Pravidelně opakované modely tedy k SK vedli. Bohužel to změřit uměla jen sportovní medicína delším vyšetřením na specializovaném pracovičti. Také se hledal vztah mezi klidovou srdeční frekvencí a fází kompenzace. Existovalo mnoho tabulek, které dokázaly "předpokládat" přibližné období SK na základě předchozího zatížení. Ať to bylo tak či onak, tak šlo vždy jen o přibližný odhad. Dnes se s velkou přesností dá superkompenzační cyklus měřit pomocí pouhého hrudního pásu a mobilní aplikace MYSASY. Zjednodušeně řečeno se této firmě podařilo využít známých tělesných pochodů během tréninku. Sestavili algoritmy, které pracují s reakcí autonomní nervové soustavy a to konkrétně s funkcemi sympatiku a parasympatiku. Tímto počinem tak dokázali již zmíněné vyšetření sportovního lékaře nacpat do appky na Váš noční stolek.
Tělo se do superkompenzace, tedy do navýšené adaptační kapacity, dostává v nepravidelných intervalech, navíc je každé tělo unikát a proto nelze očekávat stejné superkompenzační křivky u několika sportovců, kteří trénují dle stejného motivu.

PRAVIDELNĚ NEPRAVIDELNÝ CYKLUS

Domnívat se, že se navýšení adaptační kapacity, tedy superkompenzace, dostavý vždy po určitěm čase nebo tréninkovém motivu je zbytečné. Není to tak snadné a ovlivňuje to mnoho aspektů. Superkompenzaci resp. její nástup narušují vlivy jako např. dostatečný spánek, stres, odpovídajcí kompenzační aktivity atp. Mezi největší nepřátele superkompenzace rozhodně řadíme nedostatečný spánek, konzumaci alkoholu, "prasení" se stravou, nemoc a nachlazení, nadměrný a dlouhodobý stres v práci atp.


Superkompenzační křivka z mySASY
Superkompenzační křivka z mySASY


JAKÝ JE ROZDÍL MEZI AMATÉRSKÝM A PROFESIONÁLNÍM SPORTOVCEM?

Amatérští sportovci jistě ocení možnost měření pomocí mySASY, protože jejich tréninkový cyklus narušuje řada vnějších vlivů. Nedostatečný spánek, stres z práce, nehlídání si stravy, alkohol a podobně.

Profesionální sportovci svému povolání podřizují vše. Oni se sportem živí, hlídájí si stravu a spánek, mají přesně stanovené stereotypy, odpírají si alkhol a nestresují se z práce. Jejich trenéři díky mySASY mohou zjistit, že jejich zavedené postupy fungují. Profíci díky své sebedisciplíně získají, do určité míry, kontrolu nad superkompenzační křivkou.


JSEM V SUPERKOMPENZACI CO TEĎ?

Jakmile tělo dosáhne vrcholu superkompenzační křivky, tak to znamená, že je jeho adaptační kapacita na maximální možné úrovni. Co s tím?

Je dobré zařadit trénink, který bude velmi náročný a posune výkonnost směrem nahoru.

Na vrcholu adaptační kapacity tedy ideálně zařazujeme, intervaly, speciální tempa, nebo tempové tréninky. Tělo je po předchozí kvalitní regeneraci optimálně připravené na další náročný stimul.JAKÉ SCÉNÁŘE MŮŽOU NASTAT?


SUPERKOMPENZACE V ŘÍZENÉM TRÉNINKU

Je scénář, kdy znáte a měříte své superkompenzační cykly. Regenerace je dostatečná a tréninky jsou plánované přesně podle možností organismu. Dochází k pravidelnému nárůstu adaptační kapacity.
SUPERKOMENZACE PŘI NADMĚRNÉM ZATĚŽOVÁNÍ

Je scénář, kdy neměříte a tedy ignorujete své superkompenzační cykly. Regenerace je nedostatečná a tréninky jsou plánované přesně podle tréninkového plánu bez ohledu na reakci organismu. Tréninky jsou velmi náročné a časté. Z dlouhodobého hlediska dojde k přetrénování a poklesu adaptační kapacity. V případě dlouhodobého tréninku tímto způsobem se dostaví i zranění.SUPERKOMENZACE PŘI NEŘÍZENÉM TRÉNINKU

Je scénář, kdy neznáte a neměříte své superkompenzační cykly. Regenerace je dostatečná, ale tréninky nejsou plánované nebo jsou příliš snadné. Trénujete nahodile bez znalosti stavu organismu. V tomto případě se v počáteční fázi trénování patrně zlepšíte, ale později se dostaví stagnace výkonu.
278 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Příspěvek: Blog2 Post
bottom of page