top of page

Překlad článku "Výživa psů: oživení významu v krmení tuky"

Aktualizováno: 2. 9. 2022

Originál zveřejněn 01.01.2009 - Autor originálu: ARLEIGH REYNOLDS PHD, MVDr

ÚvodFoto: Veterinary Practice News

Jde o překlad článku z USA a slovosled může být místy "matoucí"

Důvodem překladu je reakce na směr kterým se "opět" krmení tuzemských závodních psů ubírá.Článek o dietních strategiích pro mushingové závody oživil prastarý vztah mezi stravou s vysokým obsahem tuku a výkonem u závodních saňových psů. Svým způsobem je to jako znovuobjevení kola; může se to zdát jako marná snaha, ale pokaždé, když to uděláme, zdokonalíme své chápání saňových psů a toho, jak je nejlépe krmit. Výzkum uvedený v článku Donny Marlorové byl posledním dílem tohoto procesu. Jako každý dobrý výzkum odhalil některé vzrušující nové informace a vyvolal několik nových otázek. S ohledem na to jsem si myslel, že by mohl být vhodný čas zopakovat si, co víme o úloze tuku v potravě a ve výkonu psích spřežení a jak lze tyto informace použít k optimalizaci výkonu a minimalizaci zdravotních rizik.

Krmení s vysokým obsahem tuku není žádná novinka, ve skutečnosti byl úspěšně používán u saňových psů dlouho předtím, než někoho napadlo s nimi závodit. Od té doby, co lidé v severních zemích používají psy k přepravě sebe a svých věcí, krmili je tulením masem, lososem a zbytky z losů a losů karibu, které mají vysoký obsah bílkovin a tuků. Výhody tradiční stravy se ukázaly až poté, co musheři postupně upouštěli z této tradiční stravy a nahradili ji komerčními krmivi, tedy granulemi.

Výzkum bezsacharidové stravy u saňových psů

Zatímco tyto rané suché produkty byly vhodné a vyvážené z hlediska vitamínů a minerálů, byly často spojovány se "stresovým průjmem", když byli psi dlouho a tvrdě trénovali. V 70. letech 20. století publikovali David Kronfeld a Harris Dunlap sérii prací, které redefinovaly tehdejší přijímané výživové dogma a ukázaly, že diety s vysokým obsahem tuku a bílkovin byly lepší než diety s vysokým obsahem sacharidů pro podporu vytrvalosti. To naráželo na nový a široce přijímaný koncept „sacharidové energie“, který se ukázal jako velmi účinný u lidských běžců. Kronfeld a Dunlap šli tak daleko, že prokázali, že psi si mohou udržet normální krevní hodnoty během namáhavého cvičení na dietách zcela bez sacharidů. Tito psi si dokonce udržovali normální koncentrace glukózy, glykogenu nebo sacharidů cirkulujících v krvi. Autoři uznali; že psi krmení bezsacharidovou stravou měli občas průjem.


Sacharidy jsou také důležité, ale trošku jinak než je nám předkládáno výrobci


Došli také k závěru, že malé množství sacharidů, asi do 5 % může být nezbytné k podpoře optimální funkce střev během těžkých tréninků. Na rozdíl od ostatních energetických živin (tuků a bílkovin) lze sacharidy používat s kyslíkem nebo bez něj, který je někdy při těžké práci ve střevech omezeně dostupný. Střevní výstelka získává své živiny z toho, co je ve střevě, a ne z krevního řečiště, takže Kronfeld a Dunlap navrhli, že mít k dispozici trochu sacharidů během těžkého tréninku by mohlo střevo lépe zásobit a snížit "stresový průjem". Tyto studie byly základem pro přidání masa s vysokým obsahem bílkovin a tuku do suchých krmiv pro psy. Tento koncept se dnes dále rozvíjí pomocí aplikace výkonnostních jídelníčků, které mají tak vysoký obsah bílkovin a tuků, že mohou fungovat bez krmení sytovím masem.


Nelze změnit jídelníček a očekávat okamžitý výkon


Zjistili jsme, že i v období mimo sezónu byli psi krmení stravou s vysokým obsahem tuku schopni lépe mobilizovat a využívat tuk jako palivo již od prvního den, kdy běželi v postroji. To bylo důležité, protože v té době mnoho musherů krmilo čímkoliv, co bylo k dospozici, a čekali, až přejdou na kvalitní stravu na začátku tréninkového období. Psovi ale trvá 8 až 12 týdnů, než se zcela adaptuje na stravu s vysokým obsahem tuku, takže takto krmení psi začínali svou sezónu ve skutečném deficitu. V této studii jsme také zjistili, že psi krmení stravou s vysokým obsahem tuku byli schopni vydržet intenzivní trénink déle než psi krmení stravou s vysokým obsahem sacharidů. V té době a do jisté míry i dnes bylo nejoblíbenější strategií zvyšování vytrvalosti, kterou využívali lidští sportovci, a to zásobením svalů, co největším množstvím sacharidů (glykogenem) před zahájením tréninku. Zatímco tuk může dodat většinu energie potřebné pro cvičení s nízkou až střední intenzitou (až 60 % VO2 max), sacharidy musí být přidány, když se intenzita cvičení zvyšuje a stávají se velmi důležitými pro intenzity cvičení nad 85 % VO2 max. Vyčerpání relativně malých zásob sacharidů nutí sportovce zpomalit na intenzitu cvičení, kterou lze udržet především spalováním tuků. To je to, co se stane, když sportovec „narazí do zdi“. Sportovci, kteří sacharidy naloží „přeplní“ sacharidové nádrže ve svých svalech, tak mohou běžet déle než ti, kteří začínají závod s méně plnou nádrží. To předpokládá, že oba sportovci využívají své sacharidy stejnou rychlostí, a to je místo, kde dochází k nepochopení, protože psi krmení stravou s vysokým obsahem tuku mají výraznou výhodu o které se nevědělo.

Zjistilo se, že psi krmení stravou s vysokým obsahem tuků mohou vydržet velmi intenzivní výkon do kopce o 30–50% déle než psi krmení stravou s vysokým obsahem sacharidů.


Více glykogenu nerovná se více energie na sprint!


Psi krmení stravou s vysokým obsahem sacharidů ukládali výrazně více sacharidů ve svalech, užívali je ale také dvakrát rychleji než psi s vysokým obsahem tuků. Zjistili jsme, že psi krmení stravou s vysokým obsahem tuků mohou vydržet velmi intenzivní výkon do kopce o 30–50 % déle než psi krmení stravou s vysokým obsahem sacharidů. Zdá se, že nejúspěšnější strategií u saňových psů je šetřit sacharidy spíše než sacharidová nálož. Z těchto studií jsme zjistili, že psi trénovaní při dietě s vysokým obsahem tuku byli schopni generovat více energie z tuku než psi krmení dietou s vysokým obsahem sacharidů. Stále jsme neznali mechanismus zodpovědný za tuto úžasnou adaptaci. Abychom tuto otázku osvětlili, testovali jsme psy na běžeckém pásu s maskou a měřili, kolik kyslíku spotřebovali a kolik oxidu uhličitého vytvořili při cvičení s postupně se zvyšující intenzitou. Tyto informace nám řekly, jaké palivo používali při různých intenzitách, a také definovaly jejich VO2 max. VO2 max je maximální množství kyslíku, které může váš pes využít za minutu na jednotku tělesné hmotnosti. Stanovuje fyziologickou hranici výkonu a často se používá při určování výkonnostního potenciálu sportovce (větší je lepší). Lance Armstrong má VO2 max asi 82 ​​ml/kg/min. Změřili jsme psy v našem týmu, kteří měli VO2 max 240 ml/kg/min, tedy asi trojnásobek Lance Armstronga. V těchto studiích jsme zjistili, že pokud jste vzali stejné psy, trénovali je identicky první sezónu krmili stravou s vysokým obsahem tuku po dobu 12 týdnů a druhou sezónu stravou s vysokým obsahem sacharidů po dobu 12 týdnů, dosáhli byste při dietě s vysokým obsahem tuku o 30 % vyšší VO2 max. To je větší než nárůst, který obvykle vidíte, když postupujete z netrénovaného do trénovaného stavu.


Dosáhli také výrazně vyššího energetického výdeje ze samotného tuku, když byli krmeni stravou s vysokým obsahem tuku (60 % VO2 max u stravy bez sacharidů vs 40 % VO2 max u vysokého obsahu sacharidů). To se promítá do vyšší trvalé rychlosti v průběhu času. Tyto výsledky byly tak neočekávané, proto jsme studii opakovali 3krát, abychom se ujistili, že jsou skutečně pravda.


Svalová biopsie Tuky VS Sacharidy mitochondriální exploze


Poté jsme provedli svalové biopsie a zjistili jsme, že psi krmení stravou s vysokým obsahem tuku změnili stavbu svých svalů, aby umožnili změny, které jsme naměřili. Psi s vysokým obsahem tuku měli o 30 % více mitochondrií na vlákno než psi s vysokým obsahem sacharidů ve stravě. Tyto malé částice jsou místem v buňce, kde se tuky a sacharidy „spalují“ kyslíkem a přeměňují se na energetickou formu, kterou svaly používají k práci. Když byli psi převedeni z diety s vysokým obsahem tuku na stravu s vysokým obsahem sacharidů, počet těchto mitochondrií se snížil, VO2 max klesl a maximální výkon z tuku jako paliva se snížil. Krmení s vysokým obsahem tuků nejenže poskytuje nejdůležitější palivo pro práci, ale mění strukturu a funkci svalů tak, aby mohly toto palivo lépe využívat. Závěr z těchto studií provedených na sprintových psech je, že byste mohli běžet dále a rychleji, když jste krmili stravou s vysokým obsahem tuků, než když jste krmili stravou s vysokým obsahem sacharidů. I když poskytnutí dostatečného množství tuku je klíčem k úspěchu při krmení saňových psů, sacharidy stále hrají důležitou roli a tato role se může lišit v závislosti na trati, ve které se od psa očekává výkon. Na straně sprintu intenzita cvičení často přesahuje 85 % VO2 max. I když tuky dodávají většinu energie až do 60 % VO2 max, zbývajících asi 25 % musí pocházet ze sacharidů a pokud se tento zdroj paliva vyčerpá, rychlost a výkonu se sníží.


Nejúspěšnější strategií pro udržení zásob glykogenů během více denních závodů je podat psovi dávku (1 - 1,5 g/kg tělesné hmotnosti) rychle stravitelných sacharidů, jako je maltodextrin, ihned po cvičení. Načasování dávkování bude mít důležitý vliv na výsledek. Je důležité, aby byla dávka psům podávána co nejdříve po cvičení. Existuje krátká doba, kdy tělo nasměruje sacharidy tak, aby doplnily svalové zásoby glykogenu. Toto okno se zavře asi 30 minut ukončení tréninku (carb back-loading). Podání sacharidů může také nepříznivě ovlivnit metabolismus tuků a tělu chvíli trvá, než si sacharidy uloží, takže by se měly podávat pouze tehdy, když po jejich podání následuje alespoň 4 hodinový klid. Tato strategie se úspěšně používá již více než 15 let ve sprintových závodech.


Jaký tuk je ten pravý?


Existuje mnoho skvělých zdrojů tuku, ale žádný zdroj nemůže poskytnout všechny možné výhody, které tuky nabízejí. Když krmím své psy, obvykle míchám dva nebo více druhů tuků. Některé zdroje tuku jsou extrémně drahé, některé nepraktické a některé nebezpečné, takže je dobré vědět, proč a jak míchát konkrétní ingredience, než začnete. Příliš mnoho hovězího loje a může vést k zapařeninám. Příliš mnoho rostlinného tuku zablokuje schopnost využívat rybí tuk. Neobtěžujte se ani módními tuky, jako je kokosový olej a lněný olej. Kokosový olej je při nízkých teplotách příliš tuhý, než aby to bylo praktické, a ještě jsem nenašel psa, který by ho dobrovolně snědl. Lněný olej je často propagován jako dobrý zdroj omega-3, ale omega-3 ve lněném oleji nejsou ve formě, kterou by psi mohli vůbec metabolizovat, a tak se stávají velmi drahou náhražkou rostlinného oleje. Rád míchám jeden díl živočišného tuku, jeden díl rostlinného tuku a jeden díl rybího tuku. Z živočišných tuků preferuji hovězí lůj nebo drůbeží tuk. Jsou chutné a stabilní a nejsou příliš drahé. Pro rostlinné tuky, pokud by peníze nebyly předmětem zájmu, bych rád použil olej z pšeničných klíčků, ale protože je, používám kukuřičný, řepkový nebo světlicový olej v závislosti na dostupnosti.


Rostlinný olej poskytuje esenciální mastné kyseliny (EFA), které jsou nezbytné pro zdravou kůži a srst a poskytují voděodolnou bariéru v kůži. Tyto EFA jsou velmi důležité pro udržení zdravé kůže na tlapkách. Žiji na Aljašce, takže lososový olej je rybí tuk, ale dobře poslouží také olej ze sleďů a menhadenový olej. Ujistěte se, že váš rybí olej je lisovaný za studena a dobře konzervovaný nějakým skutečným konzervantem, jako je ethoxyquin, BHA nebo BHT. Rozmarýn a vitamín E jsou oblíbené přírodní konzervační látky, ale nemají takovou výdrž jako umělé konzervační látky. Uchovávejte mimo dosah světla, tepla a vzduchu.

Rybí tuk, který žlukl, může zastavit postup vašeho týmu rychleji než rozzuřený los. Viděl jsem několik musherů, kteří skončily s tímto problémem. Běžnou stížností je, že psi začínají dobře, ale po několika kilometrech vyblednou, obvykle vykazují ztuhlou chůzi a neschopnost se natáhnout. Problém lze vyřešit odstraněním škodlivého rybího tuku a doplněním velkých dávek antioxidantů během období nuceného odpočinku. Rybí tuk může být skvělý pro snížení zánětu, zlepšení kvality srsti a dokonce i zlepšení přenosu kyslíku, ale ujistěte se, že máte bezpečný zdroj a krmte jej s mírou (nikdy více než 1/3 tukových kalorií) a antioxidanty (400 IU vitamínu E nebo 2-4 mg astaxanthinu). A tak jsme znovu vynalezli a vylepšili vysokotučné dietní „kolečko“.

Závěr


Jako člověku, který strávil celou svou profesionální kariéru studiem vztahu mezi stravou a výkonem u saňových psů, mi připadá vtipně ironické, že kdybychom dali dohromady vše, co jsme se z těchto mnoha studií naučili, vytvořili bychom dietu velmi podobnou té, která byla krmena před tisíci lety.


Odkaz: originální text: http://mushing.com/nutrition-rendering-sense-feeding-fat

438 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Příspěvek: Blog2 Post
bottom of page