top of page

Jak pracovat s teplotami a vlhkostí v mushingu?

Aktualizováno: 14. 3. 2022

Pokračování článku Přehřívání a chlazení psího sprintera. Největším limitem v tréninku psího tahouna je vysoká teplota vzduchu. O přehřívání jsme si něco už napsali v článku Přehřívání a chlazení psího sprintera.

Vlhkost vzduchu v kombinaci s teplotou a sílou větru během tréninku jsem v článku zmínil pouze okrajově. V následujících řádcích se těmto veličinám budeme věnovat více do hloubky. Napíšeme si, proč je dobré znát vliv vlhkosti a síly větru na teplotu ovzduší a pokusíme se pochopit vzorec pro výpočet pocitové teploty.Pozor na vysokou teplotu vzduchu


Prvním signálem, pro zanechání postroje na věšáku a psů v pelechu, by měla být teplota vzduchu. Jak jsme si v článku o přehřívání vysvětlovali, tak pes se nedovede potit a jeho systém ochlazování tedy spoléhá na jiné mechanismy a to zejména na nízkou teplotu okolního vzduchu v kombinaci s jeho prouděním. Hlavními "ochlazovači" jsou u psa jeho uši, jazyk a v neposlední řadě také celý povrch těla, který sáláním uvolňuje nakumulované teplo. Pro Vašeho psa může být vysoká teplota už nad 15 ºC. Tato hodnota má však velmi mnoho podob a 15 ºC není vždy totéž. Proč? Závisí na dalších faktorech jako je relativní vlhkost vzduchu, síla větru a intenzita slunečního svitu.


Vlhkost vzduchu


Vlhkost vzduchu je stále snadno měřitelná veličina. Každá místní meteostanice ji uvádí v %. Nás bude zajímat relativní vlhkost vzduchu, kterou vyjadřujeme množstvím vodních par ve vzduchu. Základní charakteristikou vlhkosti vzduchu je napětí vodních par, která vyjadřuje tlak vodní páry ve směsi se suchým vzduchem.

Laicky řečeno, čím větší je vlhkost vzduchu, tím se z povrchu těla hůře odpařuje pot nebo v případě závodního psa voda ze srsti (pokud psa namáčíte). To ovšem neznamená, že 100% vlhkost vzduchu je ideální pro trénink, protože Váš pes neuschne tak rychle. Naopak, vysoká vlhkost v kombinaci s vysokou teplotou je smrtelnou kombinací. Tím se dostáváme ke kombinaci vlhkosti a okolní teploty tuto kombinaci nazýváme pocitovou teplotou a ta už tak snadno měřitelná není.
Wind Chill


Volně přeloženo „chlad větru“. Tato metoda se využívá pouze u teplot nižších než 10 °C a rychlostí větru nad 1,3 m/s. Vedle naměřené teploty zohledňuje také sílu větru. Lidské tělo totiž v prostředí s nižší než tělesnou teplotou vytváří kolem sebe tenkou vrstvu ohřátého vzduchu. Tato vrstva může být narušena, popř. „odfouknuta“, a tak pociťujeme větší chlad, než jaký by odpovídal naměřené teplotě.


Pocitová teplota


Teplota měřená pomocí teploměru udává fyzikální veličinu – tedy informaci o tom, jaká je teplota vzduchu. Každý ovšem nějak podvědomě tuší, že se při 30 °C v Praze bude cítit úplně jinak, než při 30 °C v deštném pralese. To, jak subjektivně cítíme teplotu, ovlivňuje mnoho faktorů. Právě z těchto důvodů je často uváděna tzv. „pocitová teplota“, která může zohledňovat například rychlost větru, vlhkost vzduchu nebo dokonce množství slunečního záření.

Pro výpočet tohoto údaje neexistuje jednotný vzorec. Nejčastěji požívaný vzorec je tento:

AT = T + 0,33*e – 0,7*v – 4, kde T je teplota vzduchu (°C), v je rychlost větru (m/s) a e je tlak vodní páry (hPa). Pro e následně platí: e = (RH / 100) * 6,105 * exp((17,27 * T) / (237,7 + T)), kde RH je relativní vlhkost vzduchu (v %), T teplota (°C) a exp je exponenciální funkce. Je velmi důležité uvědomit si, že pocitová teplota závisí zejména na kombinaci síly větru, vlhkosti vzduchu, okolní teplotě a intenzitě slunečního svitu. Jako převodník přidávám několik tabulek, které jasně ukazují pocitovou teplotu za určitých podmínek. Pocitová teplota v bezvětří v různých úrovních vlhkosti vzduchu: Příklad: Při teplotě 10°C a vlhkosti 50% je pocitová teplota 8,5°C.


Pocitová teplota za různé síly větru v různých úrovních vlhkosti vzduchu: Příklad: Při teplotě 10°C, vlhkosti 50% a síle větru 9,7 m/s (35 km/h) je pocitová teplota 1,2°C.


Pocitová teplota za různé síly větru v průměrné vlhkosti vzduchu v ČR (70%):Praktické využití v mushingu

Praktické využití pro trénink nemusím být zjevné na první pohled. Pocitová teplota je cennějším údajem, než je pouhá teplota vzduchu, protože zohledňuje vlhkost a poryvi větru. Když už si dovedeme pocitovou teplotu velmi přesně spočítat, tak záleží už pouze na schopnostech trenéra vyvodit ze získaných hodnot závěry. Je logické, že pro canicross bude mezní teplota jiná než třeba pro koloběžku a kolo. Přesněji se tímto problémem zabývá Závodní řád IFSS (internation federation of sleddog sports) Ačkoliv jsme si spočítali správnou teplotu pro danou lokalitu za současných podmínek, tak mějte na paměti, že pořád vycházíme z obecného vzorce, který udává průměrná čísla. Ten zohledňuje průměrnou rychlost větru v daném místě, teplotu a relativní vlhkost, které panují přímo u měřícího čidla. Všechny tyto faktory se mohou v jednotlivých částech trati rapidně měnit. Tím už se dostáváme do úrovně mikroklimatu pro danou lokaci a těch může být na 6 km dlouhé trati i několik. Teplota zde může oscilovat i o 5 až 10°C.


Lze použít i neoficiální vzorec, který Vám hned řekne, jestli je dobré startovat nebo nikoli. Teplotu vynásobte vlhkostí. Příklad 18°C při vlhkosti 85%. Pokud je součin vyšší než číslo 1500 pro canicross, tak se doporučuje zkracovat trať nebo nestartovat vůbec. Pokud je pro kolové třídy součin vyšší než 1360 tak se také ruší nebo zkracuje. Nicméně vždy záleží na řediteli závodu a podmínkách přímo na místě. Teplota a vlhkost se dle závodního řádu měří 50 cm nad zemí v místě startu. Jak jsme si ale napsali výše, podmínky se po trati mění a pokud je start v lese u potoka a zbytek tratě po loukách, tak je startovní hodnota zavádějící. Závoď, v čem trénuješ a trénuj, v čem budeš závodit

Zdá se to jako banální poučka, ale skrývá jednoduchý vztah. Pokud si zprůměrujete součin teploty a vlhkosti za poslední měsíc tréninků a získáte hodnotu 700, tak je jasné, že závod v hodnotě 1300 bude pro Vašeho psa pěkný záhul. Je zvyklý trénovat v teplotách kolem 8-10°C při vlhkosti 70% a najednou dorazí na závod s teplotou 16°C a vlhkostí 81%. Byť závodní řád start dovoluje, tak můžete svého psa snadno uvařit, protože podmínky, na které je tělo zvyklé jsou rázem téměř dvojnásobně vyšší. Proto je dobré si tyto hodnoty, byť jen orientačně, hlídat.

Závěr

Dlouhé mýtiny uprostřed lesa s takřka nulovým poryvem větru na přímém slunci. Sálající rozpálená cesta v pozdním odpoledni. To je vražedný koktejl, kterému je třeba se vyhnout. Další častou chybou je vydat se trénovat po letním dešti. Relativní vlhkost je tehdy maximální a s nulovým poryvem větru a letní teplotou tak vytváří vražednou kombinaci pro trénink. Mohli bychom ve výčtu pokračovat, ale to není předmětem článku. Jako bonus k článku přikládám tabulku pro výpočet pocitové teploty, kterou jsem sestavil v excelu, lze v ní zohlednit teplotu, vlhkost a sílu větru. TABULKA KE STAŽENÍ ZDE Zdroje informací: Portál ČHMÚ www.priroda.cz149 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Příspěvek: Blog2 Post
bottom of page