Hledat v blogu

Výsledky Velkého běžeckého dotazníku

Úvodem k dotazníku

Na běžeckých webech se často můžeme dočíst různá rozdělení, kdo a jak běhá a proč byste tak měli běhat i Vy. Následuje výpis zaručených desater, která z Vás udělají běžeckého démona. Hned pod tím naleznete pět užitečných rad na cokoliv, co se dá s během spojit.

Podobné články časem začnou nudit. Informační hodnota je mnohdy velmi nízká a autor nad článkem nestrávil více jak pět minut práce. Rozhodl jsem se tedy téma a strukturu článku nechat vybrat samotné běžce.
Jak jinak než Vám dát možnost vyplnit dotazník. Očekával jsem nanejvýš 200-300 reakcí, ale dnes je to již více než 1000 odpovědí. Na tomto datovém základu už můžeme vyvozovat určité závěry a odhady. Proto si myslím, že následující data potěší nejen laiky, ale také autory článků, kteří chtějí zaujmout více čtenářů!

Berte prosím na vědomí, že výsledky tohoto dotazníku jsou pouze orientační. Hlavní roli v šíření dotazníku sehrála sociální síť Facebook. Jinými kanály se dotazník nešířil, a tak jsou nasbíraná data vypovídající pouze o úzké sociální skupině.

Pohlaví nejčastějšího běžce na FB


Drtivá většina respondentů jsou ženy. 77 % odpovídajících jsou zástupkyně něžného pohlaví. Mohli bychom dále spekulovat, proč tomu tak je a jestli to náhodou není jen v ochotě vyplňovat dotazníky. Ať je to jakkoliv, tak se v první řadě budeme věnovat ženám!

Ačkoliv je neslušné ptát se dámy na její věk, tak statistika etiketu neřeší. :-) Nejčastější věk ženy odpovídající v dotazníku je 26-30 let (20 % respondentek), v těsném závěsu jsou ženy ve věku 41-50 let (17 % dotázaných). Další dvě nejpočetnější věkové skupiny jsou 31-35 a 36-40 let (obě skupiny po 16 % dotázaných). Dívky ve věku 21-25 let trhly pouhých 14 % a zbytek připadá dámám mladším 20 let. Dámy starší 61 let odpověděly čtyři. Za jejich odpovědi děkuji nejvíc!Kolik let se dámy věnují běhu?

Tady se dostáváme do zajímavých čísel. 41 % dam se běhu věnuje méně než 2 roky.

Výsledky otázky „Jak dlouho se věnujete běhu?“:

• Méně než 2 roky – 43 %
• 2-4 roky – 30 %
• 4-6 let – 12 %
• 6-10 let – 8 %
• Více jak 10 let – 7 %

Zajímavost: 45 % dam starších 50 let běhá déle jak 10 let, 41 % žen ve věku 31-40 let běhá méně než dva roky (nikdy není pozdě začít)!

Běžkyně na střední trať (3, 5 nebo 10 km) v bodech:

• Dává přednost měkkému terénu
• Aktivně se běhu věnuje méně než dva roky
• 1/2 neřeší profil tratě a druhá polovina vyhledává spíše roviny
• 1/2 trénuje 3-5 x týdně a druhá polovina trénuje nepravidelně
• 1/2 z dam z této skupiny naběhá týdně do 10 km a druhá polovina 11-30 km
• 75 % nemá tréninkový plán a řídí se pouze svým pocitem
• Většina dodržuje pitný režim a snaží se stravovat zdravě
• 62 % se závodů účastní a 38 % vůbec nezávodí


Vytrvalkyně (půlmaraton, maraton, ultramaraton)

Zajímavé pro mě bylo zjištění, že 1/2 žen věnujících se půlmaratonské, maratonské a ultramaratonské trati nemá tréninkový plán a řídí se pouze signály svého těla. 1/3 vytrvaleckých běžkyň běhá 2-4 roky. Trénují pravidelně 4-5 x týdně a naběhají 31-70 km. Striktně dodržují pitný režim, avšak 1/2 z nich neřeší svůj jídelníček. Závodů se pak účastní 92 % vytrvalkyň a pouhých 8 % závody vůbec nenavštěvuje.

Jak vypadá naprosto průměrná respondentka dotazníku?

Jde o ženu ve věku 26-30 let, která běhá méně než dva roky. Preferuje tratě 3-5 km a 10 km po měkkých cestách. Nevadí jí kopce ani rovinky. Trénuje 3-5 x týdně a naběhá tak 11-30 km. Nemá tréninkový plán a v tréninku se řídí pocitem a poslouchá své tělo. Nemá sparing partnera a neúčastní se skupinových výběhů. Běhá za tmy i za každého počasí. Hlídá si pitný režim, jí zdravě a potraviny si vybírá.  Účastní se několika závodů ročně. Běh je pro ni zábava a koníček, kdy spojí příjemné s užitečným.

Mužská čísla

Jsou opravdu jiná než ta ženská. Vzhledem k tomu, že odpovědí od mužů mám jen něco málo přes 200, tak si lze těžko vytvořit obrázek. Nicméně nejčastější věk respondenta je 41-50 let (24 %), následuje 36-40 let (22 %) a zbytek je již zhruba ve stejném poměru pod 15 %.

Kolik let se běhu věnují muži?

• Méně než 2 roky – 30 %
• 2-4 roky – 30 %
• 4-6 let – 19 %
• 6-10 let – 6 %
• Více jak 10 let – 15 %

Běžec na střední trať (3, 5 nebo 10 km) v bodech:

• Dává přednost měkkému terénu
• Nevybírá si profil tratě a nevadí mu kopce ani rovinky
• Běhá méně než 2 roky
• Trénuje 2-3 x týdně
• Týdně naběhá 11-30 km
• Nemá tréninkový plán
• 1/2 v běhu poslouchá své tělo a zbytek vůbec nic nesleduje a běhá, jak se mu chce
• 53 % dotázaných si hlídá příjem tekutin
• 43 % stravu vůbec neřeší
• 1/2 vůbec nezávodí a zbytek jen několikrát ročně

Vytrvalec (půlmaraton, maraton, ultramaraton)

65 % mužských vytrvalců závodí několikrát ročně a pouze jeden dotázaný vytrvalec vůbec nezávodí.
Na rozdíl od běžců na střední tratě vytrvalci svou stravu řeší, a to hned 72 % z nich. 65 % vytrvalců nevyužívá pro svůj trénink žádnou sofistikovanou metodu a běhá dle pocitu. Nicméně 52 % z nich má tréninkový plán, takže si tyto dvě odpovědi poměrně odporují. Vytrvalci trénují 4-5 x týdně a naběhají od 30 do 70 km. 75 % vytrvalců má více než 36 let a 59 % z nich běhá déle než 4 roky.

Jak vypadá průměrný mužský zástupce?

Průměrný mužský běžec nemá žádnou specializaci a běhá, co ho zrovna napadne. Nejčastěji však 3-5 km a 10 km. Běhá méně než dva roky a neřeší povrch ani profil své běžecké tratě. Nemá tréninkový plán a v tréninku se řídí pocitem. Stravu ani pitný režim neřeší. Běh je pro něj prostředek pro udržení fyzické kondice a zábava, kdy spojí příjemné s užitečným.

Trénujeme efektivně?

Protože se na trénink běhu dívám někdy až moc vědecky, tak mě zajímaly otázky ohledně přístupu k tréninku ostatních běžců. Výsledek mě překvapil a donutil se zamyslet. Jako naprostý prehistorický a nepřesný způsob tréninku jsem vždy považoval sestavování plánů s přihlédnutím na tepovou frekvenci stanovenou obecným vzorcem. Následoval základ, který přece každý běžec používá, a to je práce s laktátovými prahy. Ti, kteří chtěli opravdu dřít, tak sahali po VO2max testech, aby jejich trénink byl opravdu efektivní. Nově se také otevírá brána údajně netušených možností s wattmetry, o kterých osobně přemýšlím již na příští sezonu 2019.

Výsledky však ukázali naprostý opak!


• 43 % mužů má blíže nespecifikovaný tréninkový plán
• 28 % žen má blíže nespecifikovaný tréninkový plán
• 13,5 % respondentů využívá sofistikovanější tréninkovou metodu, než je řízení se vlastním tělem. Takže 87,5 % nepracuje dle konkrétního tréninkového postupu, ale řídí se svým pocitem.
• 5 odpovídajících používá wattmetr
• 13 respondentů pracuje s VO2 max
• 71 běžců a běžkyň pracuje s laktátovou křivkou
• 42 dotázaných používá tepovou frekvenci odvozenou vzorcem
• Zbytek, tj. přes 900 respondentů, trénuje dle pocitu a nebo se neřídí ničím.
Souhrn dalších dat
 
• 68 % se účastní závodů
• 60 % běhá déle než 2 roky
• 77 % naběhá týdně do 30 km
• 72 % trénuje pravidelně
• 45 % mužů se věnuje vytrvaleckým tratím, zatímco mezi ženami je to pouhých 12 %
• 23 % žen běhá, co se jim zrovna chce, a nemá specializaci a stejně to má také 23 % mužů

Rozhodl jsem se v rámci přehlednosti, že zbytek dat zpracuji do dalšího článku. Zde je jen obecná rovina. Příště se budu věnovat speciálním mutacím.


Jak dlouho aktivně běháte?
Pohlaví respondentů běžců
 Máte tréninkový plán?
 Kolik Vám je let?

Komentáře

Oblíbené

Low carb stravování ve sportu

10 důležitých podmínek pro hubnutí během